-->

Isi dan Kandungan Surah Az - Zumar || Rombongan - Rombongan

Isi dan Kandungan Surah Az - Zumar
Kandungan Surah Az - zumar ( Rombongan - Rombonggan )

Islam.  Az - zumar ( Rombongan - Rombongan ) ialah Surah ke - 39, Surah ini tergolong Surah Madaniyyah yang terdiri dari 75 ayat, Kata Az - zumar diambil dari ayat ke - 71 dan ke - 73. pada surah ini. pada surah ini diterangkan tentang keadaan manusia pada hari kiamat kelak.

Isi Surah Az - zumar

Ayat 1 - 5 Allah Menafikan Tuduhan Kaum Musyrik, Yahudi dan Nasrani
Dalam ayat - ayat pembuka sura ini, allah memerintahkan agar manusia menyembahnya dengan memurnikan ketaatan kepada - Nya. allah pun menegaskan bahwa dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang mengatakan bahwa allah mempunyai anak. kalau sekiranya allah hendak mengambil anak seperti yang mereka katakan, tentu dia akan memilih yang dikehendakinya diantara ciptaan - ciptaannya untuk dijadikan anak. bukan sepertiyang telah mereka mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak - anak perempuan allah. uzair dan juga Almasih anak allah. ( Jalaludin As Suyuti dasn jalaludin Al Mahali )

Ayat 9
Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar, ayat ini berkenaan dengan usman bin Affan yang rajin mendirikan shalat malam. Ayat ini diturunkan sebagai tantangan bagi orang - orang musyrik tentang siapa yang lebih mulia disisi allah. Namun, menurut riwayat Juwabir dari Ibnu Abbas ayat ini berkaitan dengan Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Salim pembantu Abu Huzaifah

 أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ
" ( Apakah kamu hai orang - orang Musyrik yang lebih beruntung ) ataukah orang - orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada ( azab ) akhirat dan mengharpkan rahmat tuhannya ? katakanlah." adakah orang - orang yang mengetahui dengan orang - orang yang tidak mengetahui ?" sesungguhny orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran

Ayat 11 - 20 Menjauhi Thagut.
Dari Abi Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah saw beersabda." Sesungguhnya penghuni syurga benar - benar melihat penghuni kamar - kamara diatas mereka seperti kalian melihat bintang ternag lewat dari ufuk timur atau barat kaena perbedanaan keutamaan diantara mereka". mereka bertanya, " itukah tempat para Nabi yang tidak dicapai oleh selain mereka. " Beliau Menjawab, " tidak, demi zat jiwa ku berada ditangannya, mereka adalah orang - orang yang beriman kepada allah dan membenarkan para rasul. " ( HR.MUslim )
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚفَبَشِّرْ عِبَادِ
" Dan orang - orang yang menjauhi thagut ( yaitu ) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba - hambaku ( QS. Az- Zumar : 17 )  Tagut adalah setan dan apa saja yang disembah selain allah

Ayat 17 . berita gembira bagi orang yang berakal
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim daari Zaid bin Aslam, ketika turun ayat ke - 44 Surah Al - Hij yang menerangkan bahwa neraka Jahanam memiliki tujuh pintu, seseorang dari ansar bertanya kepada Rasulullah saw, bahwa drinya memiliki tujuh hamba  sahaya yang telah merdeka, apa mereka dapat terhindar dari pintu itu ? kemudian turunlah ayat ini menerangkan bahwa allah memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mendapatkan petunjuk dari allah.

Ayat : 30 - 31 tentang yang akan dipertanggung jawabkan setelah mati
ketika turun ayat ke - 8 dariSurah At - Takatsur, diterangkannya kedaaan di akhirat, khususnya tentang segala kenikmatan yang akan ditanya oleh allah. maka dari itu para sahabat berkata, " kenikmatan yang mana yang akan dipertanyakan ya Rasulullah, sedangkan kami hanya memperoleh kurma dan air ?" Rasulullah bersabda, " seluruhnya akan dimintai pertanggung jawaban. " kemudian turun ayat 30 - 32 surah Az - Zumar ini. setelah itu para sahabat, dianaranya zubairbertnaya tentang keadaan manusia. lalu Rasulullah menjawab dengan ayat ke 30 - 31 Surah Az - Zumar
" Sesunggsuhnya kamu ( Muhammad ) akan mati, dan sesungguhnya mereka pula akan mati (  QS. Az - Zumar : 30 )
" Kemudian sesungguhnya kamu akan berbantah - bantahan dengan tuhahnmu"  ( QS. Az - Zumar : 31 )

Ayat ke - 36 kaum Musyirik mengancam Rasulullah
Ayat ini turun berkenaan dengan kaum Musyrik yang mengancam Rasulullah, " Hentikanlah wahai Muhammad menghina sesembahan kami atau kami memohonkan kepada tuhan - tuhan kami agar dia menjadinmu gila. " lalu turunlah ayat ini. Allah berfirman, " BUkankah allah yang mencukupi hamba - Nya ? merka menakut - nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. barang siapa yang dibiarkan sesat oleh allah maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. ( QS. Az -Zumar ayat 36 )

Ayat 33 - 37. Allah Pemberi Rahmat dan Bencana
Rasulullah saw bersabda, " Sesungguhnya allah menjadikan rahmat ( kasih sayang ) seratus bagian, maka dipeganglah disisinya sembilan puluh sembilan bagian dan diturunkannya sastu bagian untuk seluruh mahluknya, ssekirannya orang - orang kafir mengetahui setiap rahmat ( kasih sayang ) yang ada disisi allah,  niscaya mereka tidak akan berputus asa untuk memperoleh syurga, dan ssekirannya orang - orang mukmin mengetahui setiap siksa yang ada disisi allah, niscaya dia tidak akan merasa aman dari Neraka. " ( HR. Bukhari )

Ayat 42. Allah memegang Nyawa Manusia
Dari Abu Qatabah bahwa ketika para sahabat tertidur pulas pada waktu shalat, Nabi saw bersabda,"Sesungguhnya allah menggemnggam ruh kalian sekendaknya, dan dia mengembalikannya sekendaknya.''

Ayat 45 Gembiranya orang kafir ketika Rasulullah menyebut Nama tuhan mereka
Dari Mujahid bahwasanya ayat ini berkenaan dengan Rasulullah ketika beliau membaca Surah An - Najm ayat ke - 19 - 20 disekitar ka'bah," Maka apakah patut kalian ( wahai orang-orangmusyrik) menganggap Lata, Uzza, dan Manat yang ketiga ( yang ) kemudian ( sebagai anak perempuan allah )," mereka gembira ketika disebutkan berhala - berhala mereka itu. akan tetapi, ketika Rasulullah menyebut Nama Allah, mereka kecewa dan kesal, lalu, turunlah ayat ini yang menerangkan keadaan mereka.

Ayat 53. Jangan Berputus Asa Memohon Ampunan dari Allah Swt
Diriwatkan dari Abu Abbas, ada beberapa orang musyrik yang telah berbuat maksiat dan dosa, yaitu mereka membunuh dan berzina.Maka, mereka menghadap rasulullah untuk bertobat. merekapun bertanya kepada beliau apakah akan diterima tobat mereka.lalu, turunlah ayat ini yang menrangkan hendaknya jangan beerputus asa terus mencari ampunan allah swt.
 ۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الَّهِ ۚإِنَّ الَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
"Katakanlah, Hai hamba - hambaku yang mealmpaui batas terhadap mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat allah; Sesumgguhnya allah mengampuni dosa - dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha Penyayang" ( QS. Az - zumar : 53 )
( kecuali dosa syrik, syirik adalah menykutukan allah  ( An - Nisa ayat 48 )

Ayat 64 - 67 Menggambarkan Kebesaran dan Kekuasaan Allah
Diriwwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa segolongan orang - orang musyirik berkata kepada Rasulullah," wahai Muhammad, mengapakah engkau menganggap nenek moyangmu telah sesat?". mereka juga mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala mereka. lalu, turunlah ayat ( 67 )

Ayat 73. Pintu - Pintu Syurga Memanggil Hamba yang Suka Berinfak
Rasulullah saw bersabda.
" Siapa yang berinfak dari hartanya dijalan allah, dia akan dipanggil dari seluruh pintu syurga, sedangkan pintu syurga itu ada delapan, siapa yang gemar melaksanakan shalat, dia akan dipanggil dari pintu shalat, siapa yang gemar melakukan saum ( puasa) dia akan dipanggil dari pintu saUm, siaspa yang bersedekah dia akan dipanggil dari pintu sedekah, siapa yang gemar berjihad dia akan di panggil dari pinti jihad."( HR. Al Bukhari daan Muslim )


LihatTutupKomentar