-->

Sahabat - Sahabat Nabi yang di Jamin Masuk Syurga

Sahabat - sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga
Omar bin Khatab dan para sahabat

Hadiah yang telah disediakan oleh allah swt bagi hamba - hambanya yang selalu berbuat baik selama didunia adala Syurga, hamba - hamba yang selalu taat dan selau melaksakan dan mengamalkan ajaran agama islam dengan baik akan mendapat tempat yang yang indah diakhirat.
setiap Muslim pasti ingin ditempatkan di di syurga setelah wafat nanti, namun jalan menuju syurganya allah tidask semudah yang diharapkan dan dikatakan, " Kita akan ke syurga, " Bukan ?
sahabat - sahabat Rasulullah telah melakukan banyak hal daslam memperjuangkan islam, jihad, setia, tanpa menghianati allah swt dan Rasulnya. Rasulullah saw pernah berkata kepada para sahabat, " Kamu tidak akan masuk Syurga sampai kamu percaya, dsan tidak akan percaya sampai kalian mencintai antar sesama, maukah kalian aku tunjukan, yaitu mengucapkan salam antar sesama.
Rasulullah saw sangat memuliakan para sahabatnya, perjuangan para sahabat dalam memperjuangkan islam bahkan tidak dapat diukur dengan gunung sekalipun. 
Rasulullah saw pernah bersabda, "Abu Bakar di Syurga, Umar di Syurga, Usman di Syurga, Ali, Thalhah, Zubair di Syurga,  Abdurahman bi Auf di Syurga, Sa'ad di Syurga, Sa'id di Syurga, Abu Ubaidash bin Jarrah di Syurga." ( HR. Tarmizi )

berikut adalah Nama - Nama Para Sahabat yang di jamin Masuk Syurga


1. Khalifah Perrtama Abubakar As Sidik

Abubakar adalah orang pertama yang masuk Islam, serta khalifah pertama diantara para khalifah lainnya, Abubakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah saw. dia berhijrah bersamas Rasulullah, namun sebelum hijrah abubakar telah membabaskan 70 orang yang disiksa oleh orang - orang kafir.

2. Umar Bin Khatab

Umar BIn Khatab adalah Khalifah kedua setelah Abubakar. dia merupakan seorang pemimpin yang bersedia bertahan dan menderita dengan orang - orang dimasa - masa sulit. Umar dianggap sebagai seoragn pemimpin yang ideal dari Umat islam, umar aadaalh orang yang sangat berani karena keberaniannya itu umara dijuluki sebagai Singa Gurun Pasir. 
Wajahnya sikap keras dan tegas, membuatnya sangat dihormati bahkan oleh suku Quraisy sekalipun. Umar juga satu-satunya yang paling berani, memiliki pemikiran dan gagasan untuk di ungkapkan  di hadapan Nabi Muhammad saw. Masuknya Umar ke dalam ajaran Islam membuat islam semakin kokoh dasn kuat.
3. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Dia adalah seorang sudagar kaya yang memiliki moral yang baik dalam Islam. Jujur, murah hati, dan baik. Karena perilakunya itu  Nabi Muhammad saw mencintainya.
Sosok Utsman dijuluki dzunnur'ain, yang berarti pemilik dua cahaya.Sebab pernah menikahi dua putri Nabi Muhammad, yaitu Rukayya dan Ummu Kultsum.
Utsman pernah membeli sebuah sumur  yang bernama Ar - Rumah dengan sangat mahal dan beliau sedekahkan untuk kaum muslimin pada saat itu yang sedang dilanda kekurangan air bersih. utsman memiliki keutamaan yaitu dijaminnya Syurga oleh allah swt untuknya.
                                                                                                             وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ
" Dan Utsman di Syurga," ( Al - Hadist )

Utsman adalah seorang sosok yang sangat pemalu, didalam sebuah hadist yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernha bersabda, " Orang yang paling kasih sayasng diantara umatku adalah Abubakar , dsan paling teguhdalam menjaga ajaran islam adalah Umar, dan paling pemalu adalah Utsman."  ( HR. Ahmad, Ibnu Majah, At - Tarmidzi )
Pada masa pemerintahannya  Utsman  membuat banyak kemajuan.  membebaskan sejumlah daerah, membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melaksanakan perluasan Masjid Nabawi.

4. Ali bin Abi Thalib
khalifah ke 4, Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thablib adalah Khalifah ke - 4 dalam sejarah islam serta merupakan sepupu Rasulullah saw sekaligus menantu nabi setelah menikah dengan Fatimah Az - zahra. azli merupakan orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti khuwailid istri baginda Nabi
setelah berumur 6 tahun ali diambil dan di asuh oleh baginda Nabi, sebagai anak asuh Rasulullah ali banyak menimbah ilmu baik ilmu tauhida maupun ilmu keagamaan lainnya.
Ali dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah berani dan hampir berpartisipasi dalam semua perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saw


LihatTutupKomentar