-->

Tentang Al - Qur'anIslam.  Al - Qur'an ialah kitab Suci Umat Islam yang di turunkan oleh Allah Swt lewat Nabi Muhammad Saw dengan mediator Malaikat Jibril

Al - Qur'an pertamanya kali di turunkan pada 17 Ramadhan 610 Sm ( Nuzulul Qur'an ) dan diterima oleh Nabi Muhammad Saw di Gua Hira

Surah atau ayat pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah Surah Al - Alaq ayat 1 - 5

Dari Nu'man bin Basyir dari Rasulullah saw, beliau bersabda.
" Sebenarnya Allah sudah Menulis kitab ( Al - Qur'an ) semenjak dua ribu tahun saat sebelum membuat langit dan bumi, allah turunkan dua ayat darinya selaku penutup surah Al - Baqarah, bila dibaca di rumah sepanjang tiga malam, setan tidak dekatinya."
(HR. At. Tarmizi : 2807 )

Berikut hal - hal Berkenaan Al - Qur'an

Al - Qur'an berisi 77437 Kata, 320671 Huruf 6236 ayat, 114 surah dan 30 Juz

Al - Qur'an terbagi dalam surah Madaniyah dan Surah Makkiyyah

Surah Madaniyyah ialah surah yang di turunkan Allah swt di Madinah Saat sebelum Pindah

Surah Madaniyah sejumlah 28 Surah diantarannya :

Al - Baqarah. ( Sapi Betina)
Al - Imran. ( keluarga Imran)
Al - Nisa ( Wanita )
Al - Maidah, ( Sajian)
Al - Anfal, ( Rampasan Perang)
At- Tawbah, ( Pengampunan)
Al - Hajj. ( Haji)
An - Nur ( Sinar )
Al - Ahzab. ( Kelompok yang Bersekutu)
Muhammad. ( Nabi Muhammad)
Al - Fath. ( Kemenangan)
Al - Hujurat. ( kamar - Kamar)
Ar - Rahman. ( Yang Maha Pemurah)
Al - Hadid ( Besi)
Al - Mujadillah. ( Wanita yang ajukan Tuntutan)
Al - Hasyr. ( Pengusiran)
Al - Mumtahanah. ( Wanita yang dites)
As - Saff ( Barisan)
Al - Zumu'ah ( Hari Jum'at)
Al - Munafiqun. ( Orang - Orang Munafikk)
At - Thagabun ( Hari daitampakkan Kekeliruan - Kekeliruan)
At - Thalaq. ( TALAK)
At - tahrim. ( Mengharamkan)
Al - Insan. ( Manusia)
Al - Baiyinah. ( Bukti)
Al - Zalzalah. ( Kegoncangan)
An - Nasr ( Bantuan)

Surah Makiyyah adalah Surah yang di turunkan Oleh Allah di Mekkah sesudah Golongan Muslim Pindah sejumlah 86 Surah
Surah - Surah Makkiyah Diantaranya :

Al -An'am ( Binatang Ternak)
Al - A'raf ( Tempat Paling tinggi)
Yunus ( Yunus)
Hud ( Hud)
Yusuf ( Yusuf)
Ar - rad ( Guruh)
Ibrahim ( Ibrahim)
Al - Hijr ( Negeri Golongan Samud)
An - Nahl ( Lebah)
Al -Isra' ( Perjananan pada malam Hari)
Al - Kahf ( Gua )
Maryam ( Maryam)
Thaha ( Taha)
Al - Anbiya ( Nabi - Nabi)
Al - Mu'minun ( orang - orang memiliki iman)
Al - Furqan ( Pembanding)
Asy - Syuarah ( Beberapa Penyair)
An - Nalm ( Semut)
Al - Qashash ( Narasi - Narasi)
Al - Ankabut ( Keuntungan - Keuntungan )
Ar - Rum ( Bangsa Romawi)
Lukman ( Luqman )
As - Sajdah ( Sujud)
Sabaa' ( Golongan Saba)
Fatir °( Pembuat)
Ya - Sin, ( Yasin )
As -Shafat ( Yang Bersyaf - Syaf
Shad ( Sad )
Az - Zumar ( Rombogan - Kelompok)
Al - Mukmin
Fusshilat ( Yang diterangkan)
Asy - Syuraa ( Permufakatan)
Az - Zhukruf ( Perbiasan)
Ad - Dhukan ( Kabut )
Al - Jasiyah ( Yang Berlutut)
Al - Ahqaf ( Bukit - Bukti Pasir)
Qaaf ( Qaf)
Az - zariyat ( Angin yang Menerbangkan)
At - Thur ( Bukit)
An Nazm ( Bintang)
Al - Qamar ( Bulan)
Al - Waqiah ( Hari Kiamat)
Al - Mulk ( Kerajaan)
Al -Qalam ( Kalam)
Al - Haqqah ( Hari Kiamat)
Al - Ma'arij ( Tempat - Tempat Naik)
Nuh ( Nabi Nuh)
Al - Jin ( Jin)
Al - Muzzamir ( Orang - Orang Berselimut)
Al - Muddassir ( Orang yang Berkemul)
Al -Kiyamah ( Hari Kiamat)
Al -Mursalat ( Malaikat yang diutus)
An -naba ( Informasi Besar)
An - Naziat ( Malaikat - Malaikat yang mengambil)
Abasa ( Dia bermuka Masam)
At - taqwir, ( Menggulung)
Al- Infitar ( Terbelah )
Al - Muthaffifin ( Orang - Orang yang Nakal)
Al - Insyqaq ( Terbelah)
Al -Buruj ( Rangkaian bintan)
At - Thariq ( Yang tiba pada malam hari)
Al - A'ala ( Yang Paling Tinggi)
Al - Ghasiyah ( Hari Pembalasan)
Al - Fajr ( Fajar)
Al - Balad ( Negeri)
Asy - Syams ( Matahari)
Al -Lail ( Malam)
Ad - dhuha Waktu matahari sepenggalan naik)
Asy - Syarh ( Keluasan)
At - Tiin ( Buah Tin )
Al - Alaq ( Segumpal Darah)
Al - Qadr ( Kemuliaan)
Al - adiyat ( Kuda perang yang lari kuat )
Al - Qari'ah ( Hari Kiamat)
At - takatsur ( Bermegah -Megahan)
Al - ashr ( Periode)
Al - humazzah ( Pengumpat )
Al - fiil ( Gajah )
Qurays ( Golongan Qurays )
Al - ma'un ( Barang -banrang yang bermanfaat)
Al - kautsar ( Nikmat yang banhak)
Al - Kafiruun ( Orang - Orang Kafir)
Al - lahab ( Pergolakan Api )
Al -ikhlas ( Memurnikan keesaan Allah
Al - falaq ( Waktu Subuh)
An -nas. ( Manusia)


Malaikat - Malaikat yang disebutkan dalam Al - Qur'an :

Nama - Nama Malaikat


Zibril, Mikail, Malik, Raqib, Atiid, MalaikatMaut, Harut, Marut, Al - Hafazah, Al kiramukattibun, Hamalatul Arsy.

Jumlah Nabi dalam Al - Qur'an ada 25 Nabi, Yakni :
Nama - Nama Nabi

Adam As, Nuh As, Ibrahim As, Ismail As, Ishaqa As, Yaqub As, Musa As, Isa As, Ayub As, Yunus As, Harun As, Dawud As, Sulaiman As, Yusuf As, Zakariah As, Yahya As , Ilyas As, Alyasa As, Luth As, Hud As, Saleh As, Zulkifli As, Syuaib As, Idrid As, Muhammad Saw.

Wanita Shaleh yang disebutkan dalam Al - Qur'an. Yakni Maryam Binti Imran

Zaid bin Haritsah ialah satu - satunya Nama teman dekat yang disebutkan dalam Al - Qur'an.

Al - Maidah Ayat 3 ialah surah paling akhir yang turun dalam Al - Qur'an

Surah At - Tawbah ialah surah yang tiada Basmalah

Al - Nalm ialah surah yang mempunyai dua Basmalah

Surah Al - Falaq dan An - Nas disebutkan sebagai surah Al - Muawidzatain ( dua Surah pengamanan)

Al - Kafirun Ialah surah yang berharga seperempat Al - Qur'an

Al - Tulus ialah surah yang berharga sepertiga Al - Qur'an

Al - Mulk ialah Surah penyelamat dari Siksa Pendam

Al - Kahfi surah penerang sejauh minggu

Al - Bangku atau ayat bangku ialah ayat paling Agund dalam Al - Qur'an

Al - Fatihah ialah surah paling Agung dalam Al - Qur'an

Al - Zalzalah ialah Surah Paling arif dalam Al -Qur'an

Al - Haz ialah surah yang memiliki dua Sajdah

Walyatalataf surah Al - Kahfi ialah tengah Al - Qur'an

Ayat Bangku bila dibaca waktu shalat akan mengantar ke Syurga

Fabi Ayi Ala-ala Irabbikuma Tukadziban ialah ayat dalam surah Ar - Rahman yang pailng banyak diulangi dalam Al -Qur'an yakni 31 kali

Ayat Paling panjang dalam Al - Qur'an ada pada surah Al - Baqarah ayat Nomor 282

Lukmanul Hakim ialah satu - satunya nama yang bukan nabi yang didokumentasikan dalam Al -Qur'an


LihatTutupKomentar