-->

Nama - Nama Surah Dalam Al - qur'an

al- qur'an, nama - nama surah dalam al -qur'an

Al - Qur'an adalah kitab Suci umat Islam yang berisi Perintah dan larangan, sebagai Pedoman Hidup,bagaimana manusia menjalani hidup didunia ini.
Al - Qur'an berisi petunjuk - petunjuk dari allah dan rasul sebagai pedoman untuk umat muslim di dunia.

 Al- Qur'an itu sendiri berisi 30 juz dan 114 Surah.
Berikut Surah - Surah Dalam Al - Qur'an.

1. Alfatihah                    = Pembukaan
2. Al-Baqarah                = sapi betina
3. Ali Imran                    = keluarga Imran
4.An-Nisa                        = wanita
5. Al-Ma'idah                 = Hidangan
6. Al-An'am                    = Binatang ternak
7.Al-A'raf                       = Tempat tertinggi
8. Al-Anfal                     = Rampasan Perang
9. At-Taubah                  = pengampunan
10.Yunus                          = Yunus
11.Hud                             = Hud
12. Yusuf                         = Yusuf
13. Ar-Ra'ad                  = Guruh
14. Ibrahim                     = Ibrahim
15. Al-Hijr                      = Negeri kaum Samud
16. An- Nahl                   = Lebah
17. Al-Isra'   =memperjalankan di malam hari
18. Al-Kahf                    = Gua
19. Maryam                     = Maryam
20. Taha'                          =Taha
21. Al-anbiya                  = Nabi - Nabi
22. Al- Hajj                     = Haji
23. Al-Mu'minun        = orang orang yg beriman
24. An-Nur                      = Cahay
25. Al-Furqan                =pembeda
26.Asy-Syu'ara              = Para penyair
27. AN-naml                    =Semut
28. Al-Qasas                    = Cerita - Cerita
29. Al-'Ankabut              = Laba - Laba
30. Ar-Rum                     = Bangsa Romawi
31. Lukman                     = Lukman
32. As-Sajdah                = sujud
33. Al-Ahzab                   = golongan yg bersekutu
34. Saba'                           = Kaum Saba
35. Fatir                            =Pencipta
36. Yasin                           = Yasin
37. As-Saffat                  = Yang bershaf -Shaf
38. Sad                             = Sad
39. Az-Zumar      = Rombongan - Rombongan
40. Gafir                = Gafir
41. Fussilat           = yang dijelaskan
42. Asy-Syura     = Musyawarah
43. Az-Zukhruf = perhiasan
44. Ad- Dukhan = Kabut
45. Al- Jasiyah  = yang berlutut
46. Al-Ahqaf      = bukit - bukit pasir
47. Muhammad  = Nabi Muhammad saw
48. Al-Fath           = kemenangan
49. Al- Hujurat      = Kamar - kamar
50. Qaf                     = Qaf
51. Az-Zariyat        = angin yg menerbangkan
52. At-Tur               = Bukit
53. An-Najm          =Bintang
54. Al-Qamar         = Bulan
55.Ar-Rahman      = yang maha pemurah
56. Al-Waqi'ah      = Harim kiamat
57. Al-Hadid         = Besi  


58.Al-Mujadalah = wanita yg mengajukan gugatan.
59. Al-Hasyr           = pengusiran
60. Al-Mumtahanah = perempuan yg diuji
61. As-Saff                = Barisan
62.Al-jumuah        = Hari kiamat
63. Al-Munafiqun = orang orang munafik
64. At-Taqabun = hari ditampakan kesalahan 
 65. At-Talaq      = Talak
66. At-tahrim    = Mengharamkan
67. Al-Mulk         = kerajaan
68. Al-Qalam      = kalam
69. Al-Haqqah    = hari kiamat 
70. Al- Ma'arij  = tempat- tempat naik
71. Nuh                    = Nabi Nuh
72. Al-jin                  = Jin
73. Al-Muzzamil         = orang yang berselimut
74. Al-Muddassir       = orang yang berkemul
75. Al-Qiyamah   = Hari Kiamat
76.Al-Insan         = Manusia
77. AL-Mursalat  = malaikat yang diutus
78. An-Naba           = Berita Besar
79. An-Nazi'at       = malaikat malaikat yang  mencabut
80. Abasa                  = ia bermuka Masam
81. At- taqwir           = menggulung
82. Al-infitar             =Terbelah
83.Al-Mutaffifin    =orang orang yg curang
84.Al-Insyiqaq       = Terbelah
85.Al-Buruj                = Gugusan bintang
86. At-Tar        = Yang datang di malam hari
87.Al-A'la           =yang palinng tinggi
88.Al-Gasyiyah  =Hari pembalasan
89.Al-Fajr              = Fajar
90.Al-Balad           =Negeri
91. Asy-Syams        = Matahari
92. Al-Lail                   =Malam
93. Ad-Duha = waktu matahari sepenggalah naik
94. Asy-Syarh = kelapangan
95.At-Tin           =Buah tin
96. Al-Alaq         = Segumpal darah
97. Al-Qadar     = Kemuliaan
98. Al-Bayyinah  = Bukti
99. Al-Zalzalah  = kegoncangan
100. Al-Adiyat   =  kuda perang yang berlari kencang
101. Al-Qari'ah  = Hari Kiamat
102. At-takasur  = Bermegah- Megahan
103. Al-'asr             = Masa
104. Al-Humazah = pengumpat


105. Al-Fil                       = Gajah
106. Quraisy            = Suku kurais
107. Al-Ma'un     = barang- barang yg berguna
108.Al-Kausar      =Nikmat yang banyak
109. Al-Kafirun     = orang -orang kafir
110. An-Nasr          = Pertolongan
111. Al-Lahab      = Gejolak Api
112. Al-ikhlas      = memurnikan keesaan Allah
113. Al-Falaq    = Waktu subuh
114. An-Nas         = Manusia.
LihatTutupKomentar